Affärside

Margot a Deild Fitness AB riktar sig till dig som har en nyckelroll i samhälle, tidsbrist, personlig skräddarsydd träning och coachning, hög kvalite, näringsmedicin, helhetskoncept kring träning, kost, mental kraft, avspänning, för att öka optimera kraften, energin. Tillsammans gör vi en individuell analys med bodyage test, hälsoanalys, kostanalys,livsstilsanalys och sedan ett personligt program där jag följer dig på din hälsoresa, inte bara tills du är i mål utan också en lång tid efter/uppföljning.

Frisk och vital så länge du lever.

Jag erbjuder träning i min privata PT Studio men kan även följa med till det fitness center du tillhör eller till din bostad. Jag har samarbete med Studio Fitness.

Att komma igång med träning.

Det är aldrig för sent att börja träna! Vi kan alltid förbättra vår fysiska status och få bättre hälsa genom att röra på oss mer.

Träning håller oss unga, ger bättre hälsa vi är friskare och piggare. Vi sover bättre, tål mera stress och mentala förmågan skärps. Kroppen tål felsteg vad gäller kosten och vi vill äta nyttigare när vi mår bättre. Träna för att bli äldre och leva livet fullt ut. Lev vital så länge du lever.