Hälsotester

Hälsotester kan vara ett verktyg för att få besked om det aktuella hälsoläget  samt öka motivationen till en förändring.

Margot A Deild erbjuder både mer omfattade hälsotester som Hälsoprofilbedömning och enklare konditionstester. En kroppskompositionsmätning där procentuell fördelning av kroppsvikt bestående av muskelmassa, skelett vikt och andel kroppsfett. Ett konditionstest där aktuellt konditionsvärde redovisas. Ett livsstilssamtal för att få fram ett “nuläge” av individens vardag. Utifrån resultat och målsättningar skapas en personlig handlingsplan. För att få bra effekt rekommenderas att uppföljning (ar) sker med jämna intervaller

Visste du att…
31 procent av de anställda i Sverige har så dålig kondition att de har stor ökad risk för hjärt och kärlsjukdom (Previa, 2011).