Bodyage Test

BodyAge-test – Avslöjar din kropps verkliga ålder.
Det omfattar personliga uppgifter och levnadsvanor samt konditionstest, styrketest, smidighet, mätning av blodtryck och mätning av kroppssammansättning

Hur gammal är du – egentligen?

Senaste nytt på träningsfronten är det nya testsystemet, utvecklat av Polar. Testsystemet ”Polar OwnTest System” är ensamt i sitt
slag och mäter kroppens egentliga ålder – baserat på individenskondition, styrka och smidighet. På söndag 20/11 2016 visar vi delar av testet och du kan då testa. Välkommen till Fontänen på Hälsodagen söndag 20/11 9:30-13:00!

Efter ett 60 min långt test får testpersonen en detaljerad hälsoprofil baserat på 26 olika parametrar samt ett värde på hur ung kroppen kan bli genom rätt typ av träning. Testet är ett enkelt verktyg för dig att förbättra din hälsa och kondition, samt öka motivationen för din träning och hälsa.

 

Så här går testet till

Polar OwnTest System visar din nuvarande hälsostatus baserat på konditions-, styrke- och smidighetstester. Under cirka 60 min genomförs följande testmoment:

•Vi fyller tillsammans i ett hälsoformulär

•Mätning av puls och blodtryck

•Mätning av längd och vikt

•Mätning av kroppssammansättning

•Syreupptagningstest

•Konditionstest

•Styrketest

•Rörlighetstest