Livsstilscoaching

Frisk och vital som chef är ett paket av personligt skräddarsydda tjänster såsom Bodyage test, livsstils analys, kostanalys och träningsprogram som jag kombinerar i ett personligt exklusivt åtgärdspaket.
Exempel på företagspaket
Bodyage test
Vässa formen kurs
Livsstilsanalys –
här går vi gemensamt igenom hur vardagssituationen ser ut och tar fram personliga skräddarsydda lösningar.
Samtal, frågor och svar – detta handlar om personlig coachning för att uppnå balans i livet ur flera perspektiv.
Åtgärdspaket efter du har genomfört ovanstående analyser sätter jag ihop ett personaligt åtgärdspaket för att komma till ett tydligt resultat. 
Kostanalys med träningsprogram detta paket fokuserar på kosten kombinerat med träning. Detta inkluderar nya trender inom kost och hälsa.
Harmoni detta fokuserar på det inre välbefinnandet och för att få en balans i kropp och själ.
För mer information om respektive företagspaket klicka på länken alternativt kontakta mig personligen.

Utlåtande från nöjd chef.

“En medarbetare som dessutom är hälsoinspiratör hade varit på en inspirationsdag om hälsa och hade då fått informationen från Margot á Deild om bodyage test. Hon upplevde att detta skulle kunna vara en bra hälsosatsning på arbetslaget för att se hur vi mådde. Många kände sig slitna då de arbetar oregelbundet. Tillsammans gjorde vi bodyage test dvs vi fick veta vår verkliga “kropps ålder” vi tränade också i 3 månader och här var det väldigt individuellt t ex powerwalk samtliga fick “gå stavar”, gym, olika pass,ridning etc. När 3 månader hade gått gjordes ytterligare ett bodyage test och resultatet blev hela 46 år! föryngring av gruppens 11 deltagare. Kul.

En organisation behöver medarbetare som vill, kan och orkar arbeta.

Hur viktig är min egen betydelse dvs hur frisk är jag?

Mina medarbetare  är också medvetna om min betydelse/hälsa för att de ska må väl. De håller ögonen på mig, värderar det jag gör. Vilket har gjort att jag har fortsatt att träna regelbundet 3-4 ggr i veckan för att just orka då konkurrensen ökar, tempot trappas upp och kraven stiger. Jag har nu också utökat min träning med PT samt kostrådgivning då jag vill med min träning få ut det bästa på ett förnöjsamt sätt. Träningen blir en reflektionstid en egen stund då huvudet “renas” och ny energi lagras vilket är i dag absolut nödvändigt för mitt välbefinnande. Jag känner att jag nu har funnit en balans i mitt liv, jag upplever mig både starkare, gladare och piggare.”               Helena Almberg, Verksamhetschef, LSS-Verksamhet, Linköpings Kommun