Consulting

Consulting

Margot Á Deild Fitness AB erbjuder även personlig consulting inom områden där vi har bred erfarenhet och kunskap såsom:

Coaching

Konsultation / hälsodeklaration

Detoxkurer

Näringsmedicin

Viktminskning

Raw food