Qi Therapy

Qi Therapy

När människan befinner sig i stress som är relaterat till arbete, relationer eller ekonomi och dessutom belastar kroppen med gifter såsom luftföroreningar, mediciner, besprutade grödor eller miljögifter, vilka de flesta gör dagligen, ökar drastiskt åtgången av energi och det blir obalans.

Långt innan sjukdomar märks eller diagnostiserats inom sjukvården, kan vi mäta störningar i kroppens flöde av energier. Dessa störningar framkallar en obalans. Enligt kinesisk hälsofilosofi orsakar den här obalansen nästan alla sjukdomstillstånd, fysikt och psykiskt. Om vi kan mäta ett sjukdomstillstånd redan innan individen känner till det, så kan vi också åtgärda det innan det hamnar hos sjukvården.

Vi förstärker det friska i kroppen istället för att senare bekämpa sjukdomssymptom.

Med Qi-terapi behandlar vi helt smärtfritt med naturliga och biverkningsfria metoder:

 • Fysisk utbrändhet och kronisk trötthet
 • Elöverkänslighet
 • Migrän och huvudvärk
 • Yrsel och öronsusningar (tinnitus)
 • Mag- och tarmbesvär
 • Rygg-, axel- och nackvärk
 • Psoriasis och eksem
 • Fibromyalgi
 • Underfunktion i blod och syrecirkulation
 • Blodtrycksförändringar
 • Menstruations- och övergångsbesvär
 • Astma och luftvägsproblem
 • Idrottsskador (muskel-, sen- och ledinflammationer, svullnader, tennisarm etc.)

Vi startar alltid med en hälsokonsultation för att reda ut vad orsaken är till problemen, ofta beror det på obalans i energisystemet. Med Qi-mätinstrumentet kan vi läsa av och lokalisera problemet. Sedan tillför vi energi med vårt behandlingsinstrument och om fördelar den energi som redan finns och aktiverar kroppens egna resurser för självläkning.